Język Angielski Język Francuski Język Hiszpański Język Niemiecki Język Portugalski

Prywatność

← Powrót do początku

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2018

Firma Air Products szanuje prawa i interesy dotyczące prywatności danych i danych osobowych. W niniejszym dokumencie opisano zasady i reguły postępowania firmy Air Products dotyczące gromadzenia i wykorzystania danych osobowych oraz wyszczególniono zasady przepisów ochrony prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że poufność informacji jest nieustającą odpowiedzialnością, w związku z czym będziemy aktualizować tę Informację o Polityce Prywatności w miarę podejmowania nowych praktyk w zakresie danych osobowych lub przyjmowania nowych polityk prywatności.

Informacje, jakie uzyskujemy, cel i sposób ich wykorzystywania
Informacje, jakie udostępniamy
Prawa właściciela danych
Przesyłanie danych
Przechowywanie i zatrzymanie danych
W jaki sposób chronimy dane osobowe
Inne strony internetowe
Łącza do innych witryn
Aktualizacje do Informacji Air Products o Polityce Prywatności w Internecie
W jaki sposób można skontaktować się z Biurem ds. Ochrony Prywatności Air Products

Informacje, jakie uzyskujemy, cel i sposób ich wykorzystywania

Możesz podjąć decyzję o podaniu danych osobowych na Witrynach — w tym m.in. imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, adresu biznesowej poczty e-mail lub numeru telefonu służbowego. Oto kilka sposobów, w jakie możesz dostarczyć informacji, i rodzaje informacji, jakie można przesyłać. Opisujemy również, w jaki sposób możemy wykorzystać informacje i cele takiego wykorzystania. Możesz się z nami skontaktować, wypełniając informacje na formularzach lub wysyłając wiadomość e-mail. Każdy formularz różni się od siebie wymaganymi i gromadzonymi danymi. W większości przypadków gwiazdka (*) wskazuje informacje wymagane na formularzu. Możesz także wpisać dodatkowe informacje w polach nieobowiązkowych. Możesz wypełnić formularz lub wysłać wiadomość e-mail, żeby kupić produkt, pobrać raport lub inny materiał, zarejestrować się na konferencję, złożyć wniosek, odpowiedzieć na wiadomość e-mail lub post na blogu, zadać pytanie, ubiegać się o pracę lub skomentować.

Przetwarzamy dane osobowe w pewnych uzasadnionych celach biznesowych, które obejmują niektóre lub wszystkie z poniższych kategorii: Możemy wykorzystać podane informacje, żeby odpowiedzieć na zapytanie, skontaktować się w sprawie wniosku, zadać pytanie, poinformować o produktach i przyszłych wydarzeniach, przeprowadzić ankietę, rozpatrzyć wniosek o zatrudnienie lub skontaktować się w jakimkolwiek innym celu związanym z ofertą lub udoskonalaniem naszych usług.

Możemy zaoferować gościom na naszych Witrynach różne funkcjonalności, które mogą ulec zmianie. Możemy poprosić o dostarczenie danych osobowych, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić te funkcjonalności.

Oprócz zastosowań opisanych powyżej możemy również użyć danych osobowych dostarczonych na naszych Witrynach na potrzeby obsługi, oceny, a także poprawy naszej działalności. Specyficzne zastosowania obejmują opracowanie nowych produktów i usług; zarządzanie komunikacją; przeprowadzanie badań rynku; reklamę i marketing; określenie skuteczności reklamy i marketingu; analizowanie naszych produktów, usług i stron internetowych; zarządzanie naszymi witrynami. Możemy również korzystać z informacji, aby chronić przed oszustwami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz zapobiegać im, a także żeby przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych, standardów branżowych lub naszych polityk i warunków i egzekwować je. Dodatkowo możemy wykorzystać informacje uzyskane za pośrednictwem Witryn w innych celach, o których wyraźnie powiadomimy w momencie gromadzenia.

Informacje uzyskiwane w sposób zautomatyzowany

Kiedy odwiedzasz nasze Witryny możemy zbierać pewne informacje w sposób zautomatyzowany przy użyciu takich technologii, jak pliki cookie, tokeny nieopierające się na plikach cookie, dzienniki serwera sieci web, piksele śledzące i sygnalizatory web. Pliki cookie to pliki, które strony internetowe wysyłają do komputera lub do innego urządzenia połączonego z Internetem w celu zidentyfikowania przeglądarki w sposób jednoznaczny lub do przechowywania informacji lub ustawień w przeglądarce. Twoja przeglądarka może przekazać informację, gdy otrzymasz niektóre rodzaje plików cookie i w jaki sposób ograniczyć lub wyłączyć niektóre pliki cookie. Pamiętaj jednak, że bez plików cookie być może nie będziesz w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszych Witryn i zakupić produktów, które wykorzystują "koszyk zakupów". Możesz zamówić każdy produkt przez telefon, dzwoniąc do działu obsługi klienta w danym kraju. Tokeny nieopierające się na plikach cookie są zakodowanymi identyfikatorami opartymi na URL, które śledzą kliknięcia na poczcie e-mail lub czasowe przyciski resetowania hasła i będą działać w przypadku, gdy pliki cookie są wyłączone lub sesja nie została zainicjowana.

Nasze serwery internetowe mogą rejestrować takie informacje, jak rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, domena i inne ustawienia systemu, jak również język używany przez system oraz kraj i strefę czasową, gdzie znajduje się urządzenie. Dzienniki serwera sieci web mogą także rejestrować takie informacje, jak adres strony internetowej, która przekierowała na nasze Witryny i adres IP urządzenia używanego do łączenia się z Internetem. Mogą one również rejestrować takiej informacje o interakcji na Witrynach, jak odwiedzone strony.

Używamy także niezależnych usług analitycznych, takich jak Google Analytics. Usługodawcy, którzy zarządzają tymi usługami, mogą używać plików cookie i sygnalizatorów web, by pomóc nam analizować, jak użytkownicy korzystają z Witryn. Informacje zebrane przez pliki cookie i sygnalizatory web (w tym adres IP) są dostępne dla usługodawców, którzy wykorzystują te informacje w celu analizy wykorzystania Witryn przez użytkownika.

Korzystamy z informacji zebranych przez internetowe pliki cookie, tokeny nieopierające się na plikach cookie, sygnalizatory web oraz inne zautomatyzowane środki w takich celach, jak dostosowanie i ulepszenie doświadczenia użytkowników na Witrynach, ułatwienia korzystania z Witryn, gromadzenie danych statystycznych dotyczących wizyt na Witrynach i w celu zrozumienia sposobu, w jaki nasi goście przeglądają Witryny, aby zapewnić lepsze doświadczenia na Witrynach. Możemy także korzystać z informacji w celu zdiagnozowania problemów technicznych i usługowych, zarządzania Witrynami i identyfikacji gości na Witrynach. Używamy danych przepływu użytkowników w celu określenia, jak wiele czasu goście poświęcają na stronach internetowych Witryn, w jaki sposób poruszają się po Witrynach oraz w jaki sposób możemy dopasować Witryny w celu zaspokojenia potrzeb naszych gości.

Sygnały "Do Not Track"

Ustawienia przeglądarki mogą pozwolić na przesłanie sygnałów "Do Not Track" do witryn i serwisów, jakie odwiedzasz. Podobnie jak wiele innych witryn i serwisów nie przetwarzamy sygnałów "Do Not Track" z przeglądarki ani innych mechanizmów, które umożliwiają wybór, ani nie odpowiadamy na nie. Możemy osobiście lub przy pomocy osób trzecich (takich jak usługodawcy) zbierać dane osobowe o czynnościach gości w Internecie i na witrynach stron trzecich.

Korzystanie z serwisów społecznościowych

Witryny obejmują funkcje śledzenia serwisów społecznościowych dla takich stron, jak Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube i Instagram. Funkcje te mogą zbierać informacje na temat stron, jakie goście odwiedzają na Witrynach, i adresu IP urządzenia używanego do łączenia się z Internetem. Mogą one również wprowadzić pliki cookie, aby upewnić się, że funkcje działają prawidłowo.

Funkcje śledzenia serwisów społecznościowych są hostowane przez strony trzecie lub bezpośrednio na Witrynach. Interakcje z serwisami społecznościowymi są regulowane przez polityki prywatności firm, które dostarczają takie serwisy. Jeśli korzystasz z funkcji serwisów społecznościowych na naszych Witrynach, zdecydowanie doradzamy zapoznanie się z politykami prywatności firm, które dostarczają te funkcje.

Na przykład:

W przypadku gości będących członkami LinkedIn, a którzy odwiedzają nasze Witryny za pośrednictwem LinkedIn, nasze Witryny mogą używać pikseli śledzących — przezroczystych obrazów graficznych umieszczonych na stronach internetowych — które, w połączeniu z plikami cookie, zbierają informacje zawarte na profilu LinkedIn oraz na temat dostępu do stron WWW zawierających te piksele i interakcji z nimi.

Powrót do góry

Informacje, jakie udostępniamy

Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie ujawniamy informacji zbieranych na naszych Witrynach za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Możemy udostępniać dane osobowe zbierane na Witrynach naszym podmiotom zależnym i usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu. Nie upoważniamy tych usługodawców do wykorzystywania lub ujawniania informacji, chyba że jest to konieczne do wykonania usługi w naszym imieniu lub zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. Możemy udostępniać dane osobowe zbierane na Witrynach naszym podmiotom zależnym, które mogą korzystać z nich w celach marketingowych.

Oprócz tego możemy ujawnić dane osobowe dotyczące użytkownika, (a) jeśli wymagają tego przepisy prawa lub postanowienie sądu (takie jak wyrok lub nakaz), (b) organom ścigania lub innym instytucjom rządowym, (c) gdy jesteśmy przekonani, że ujawnienie jest niezbędne do zapobieżenia uszczerbkom na zdrowiu lub stratom finansowym, lub (d) w związku z dochodzeniem w zakresie podejrzenia lub stwierdzenia oszustwa lub nielegalnej działalności. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych dotyczących użytkownika w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji). W przypadku takiego przekazania lub sprzedaży dołożymy zasadnych starań, aby sprawić, że przejmujący będzie używać przekazanych danych osobowych w sposób zgodny z naszą Informacją o Polityce Prywatności w Internecie.

Powrót do góry

Prawa właściciela danych

Wnioski dotyczące danych osobowych: dostęp, korekta, aktualizacja i usunięcie

Zgodnie z obowiązującym prawem i z pewnymi wyjątkami możesz mieć prawo dostępu, usunięcia, sprzeciwienia się przetwarzaniu lub usunięcia swoich danych osobowych.

W celu wyegzekwowania tych praw w taki sposób, aby aktualizacja, korekta i/lub usunięcie zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, możesz:

W wielu krajach przysługuje prawo złożenia zażalenia do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych. Można to zrobić, jeśli sposób przetwarzania danych osobowych przez Air Products budzi zastrzeżenia.

Powrót do góry

Przesyłanie danych

Możemy przesyłać zgromadzone dane osobowe do odbiorców w krajach innych niż kraj, w którym informacje zostały zdobyte. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych jak kraj, w którym początkowo dostarczono informacji. Kiedy przesyłamy informacje do odbiorców w innych krajach (np. do Stanów Zjednoczonych), będziemy chronić informacje zgodnie z niniejszą Informacją o Polityce Prywatności w Internecie.

Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG") lub Szwajcarii, będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi tutaj wymogami prawnymi mającymi na celu zapewnienie właściwej ochrony przesyłania danych osobowych do odbiorców w krajach spoza EOG i Szwajcarii. W przypadku przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Air Products korzysta z ram standardowych wzorców umów opracowanych przez Komisję Europejską.

Powrót do góry

Przechowywanie i zatrzymanie danych

Dane osobowe są przechowywane przez Air Products na serwerach firmy i na określonych serwerach firm zewnętrznych świadczących usługi w zakresie prowadzenia baz danych w chmurze oraz zarządzania usługami magazynowania danych, zlokalizowanych głównie na terenie Stanów Zjednoczonych. Air Products przechowuje dane na czas trwania relacji biznesowej z klientem lub akcjonariuszem i zgodnie z innymi obowiązkami prawnymi, podatkowymi i eksploatacyjnymi w zakresie przechowywania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca i okresu przechowywania danych osobowych, skontaktuj się z Biurem ds. Ochrony Prywatności Air Products po adresem privacy@airproducts.com

Powrót do góry

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia zaprojektowane z myślą o ochronie przekazywanych danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, dostępem, ujawnieniem lub użyciem. Będziemy odpowiednio aktualizować te środki w miarę pojawiania się nowych technologii.

Powrót do góry

Inne strony internetowe

Witryny mogą zawierać łącza do innych stron internetowych obsługiwanych przez Air Products i jej podmioty zależne (wspólnie "Witryny Air Products"). Nie wszystkie Witryny Air Products używają niniejszej Informacji o Polityce Prywatności w Internecie. Poszczególne Witryny Air Products mogą mieć różne Informacje o Polityce Prywatności w Internecie opisujące praktyki wykorzystania i zbierania danych. W zakresie, w jakim Informacja o Polityce Prywatności w Internecie podmiotu zależnego różni się od niniejszej Informacji o Polityce Prywatności w Internecie, postanowienia Informacji o Polityce Prywatności w Internecie takiego podmiotu zależnego mają przeważające znaczenie dla takiej Witryny Air Products.

Powrót do góry

Łącza do innych witryn

Strony internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn. Tymi witrynami mogą zarządzać firmy inne niż Air Products. Połączone witryny mogą mieć swoje własne polityki prywatności, które zdecydowanie zalecamy przeczytać, jeśli podejmiesz decyzję o odwiedzeniu ich. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek wykorzystanie witryn, którymi nie zarządzamy, zawartość takich witryn ani obowiązujące na nich polityki prywatności.

Powrót do góry

Aktualizacje do Informacji Air Products o Polityce Prywatności w Internecie

Możemy aktualizować niniejszą Informację o Polityce Prywatności w Internecie bez powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian w stosowanych przez nas praktykach w zakresie danych osobowych lub zmian przepisów prawa. Będziemy publikować uaktualnioną wersję i wskazywać w nagłówku, kiedy Informacja została ostatnio aktualizowana.

Powrót do góry

W jaki sposób można skontaktować się z Biurem ds. Ochrony Prywatności Air Products

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat niniejszej Informacji o Polityce Prywatności w Internecie lub problemy związane z tym, jak zbieramy, wykorzystujemy lub ujawniamy dane osobowe, lub jeśli chcesz zaktualizować informacje o sobie lub swoich preferencjach, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

Adres e-mail: privacy@airproducts.com

Napisz do nas pod adresem:

Air Products
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Walton-on-Thames
Surrey
KT12 4RZ
Wielka Brytania

Do wiadomości: Dyrektora Zarządzającego ds. prywatności danych

Powrót do góry

← Powrót do początku

Do góry

Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie na swoim urządzeniu zgodnie z naszą Polityką prywatności, chyba że je wyłączyłeś. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, ale niektóre części naszej strony nie będą działać poprawnie bez nich.